• Aktif Güzellik-Yalova: 0226 352 80 80 Aktif Estetik-İstanbul: 0212 485 55 99
 • Pzt-Cmt: 8:00 - 18:00
 • 489
 • 159

Sülük Tedavisinin Tarihçesi

Sülükle tedavi anlamına gelen Hirudoterapi, antik çağlardan beri hekimler tarafından tedavi aracı olarak kullanılmıştır. Sülük tedavisi ile ilgili ilk kaynaklar MÖ. 15. yüzyılda yaşamış Babil’li hekimlere kadar gitmektedir. Yine MÖ. 3. yüzyılda Mısır hekimlerinin vazgeçilmez tedavi yöntemleri arasında yer aldığı bilinmektedir. Ayrıca MÖ. 2. yüzyılda Ege kıyılarında yaşamış olan hekim Nikandros, MS. 1. yüzyılda Yunan hekim Pliniy ve MS. 2. yüzyılda yaşamış olan Galen sülük tedavisi uygulamışlardır. İbn-i Sina’nın kitaplarında da sülük tedavisi yerini almıştır. Ne var ki, 20. yüzyılda doğadan elini çeken insanlık sülük tedavisini unutmuştur. Amerikalı araştırmacı Roy Sawyer sülüklerin potansiyel tedavi edici etkilerini ortaya koyup dünyanın ilk modern sülük üretim çiftliğini (Biopharm – İngiltere) kurmakla, sülüğün tıbbi kullanımı günümüzde tekrar hatırlanmıştır.

Günümüzde Sülük Tedavisi

Günümüzde sülük tedavisi biyolojik etkileri açısından “benzeri olmayan” bir tedavi yöntemi olarak nitelendirilmektedir. Almanya’da 300′ü aşkın Hirudoterapi Kliniği vardır. Hirudo Medicinalis, Alman Tıbbi İlaçlar Kanunu’nun (TİK) 2.Maddesinin 1.bendi gereği ilaç olarak kabul edilmiştir. Daha sonra ilave edilen 4.madde ile de hazır tıbbi ilaç  olarak tanımlanmıştır. Bunun , uygulama olarak ,enjektöre çekilen ilaçtan farkı , ‘’ bu ilacın enjeksiyon şeklinde bizim tarafımızdan değil, Hirudo Medicinalis adı verilen  canlının ağzından bizzat verilmesidir “. Sadece Avrupa yılda 100 milyon sülük kullanmaktadır. Amerika’da sülük tedavisi uygulayan hekimlerin kurduğu derneğin 1000′den fazla üyesi vardır ve 2004′ de Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi (FDA) sülük tedavisini akredite etmiş ve Avrupa’daki gibi eczanelerde satılmasına izin vermiştir.

Sülüğün Anatomisi ve Diğer  Özellikleri

Sülükler, 15.000′den fazla türü bulunan Annelida filumundandır. Çoğu ektoparazit olup, kan emerek beslenen canlılardır. Bunların yaklaşık 650′den fazla türü Hirudinea sınıfındadır. Bu sınıfta genellikle deniz, tatlı su ve kara sülükleri yer alır. Bütün sülükler kan emici değildir. Bazı türleri omurgasızları, Annelida’ya ait diğer sınıfların bireylerini, salyangozları ve böcek larvalarını yerler. Kan emenler balık, kurbağa, kaplumbağa, salyangoz ve kabuklu su canlıları ile omurgalı hayvanlarda ektoparazit olarak yaşarlar. Omurgalıların hemen her grubu konakçı olmasına karşın, balıklar en çok saldırıya uğrayan gruptur. Sivrisineklere benzer şekilde, ağrı oluşturmadan deriyi ağızlarında yer alan üç adet çenenin üstünde bulunan keskin dişleriyle ensize ederek kan emmeye başlarlar ve salyasındaki çeşitli mediatörleri (lokal anestezik, histamin benzeri vazodilatatörler, pıhtılaşmayı engelleyici maddeler, yayılma faktörleri, antibiyotikler vb.) bu bölgeye salarlar.
Hastalıklarda tedavi edici özelliği bulunan sülüklerin birkaç türü olup H. medicinalis, Hirudo verbana bunlardandır. Bu sülüklere “tıbbi sülük” adı verilir.Tıbbi sülüklerin birkaç türü olup, Türkiye’de H. medicinalis ve H. verbana’nın yaşadığı bilinmektedir.   Sülüklerin anatomisi dikkat çekecek derecede tek örnektir. Vücut tipik olarak dorso-ventral yassılaşmıştır. Segmentler anterior ve posteriorde çekmen biçimine dönüşmüştür. Anterior çekmen genellikle posterior çekmenden daha küçüktür ve üç çeneli ağzın etrafı çekmenle çevrilidir. Çenelerde bir sıra halinde dizilmiş 50-100 diş bulunur. Posterior çekmen, sekiz segmentin birleşmesiyle oluşmuş, disk şeklinde ve ventrale dönüktür, çekmenler yapışmaya ve harekete yardımcı olur. Vücutları daima sabit sayıda 34 segmentten oluşur. Sülüklerin ağzı ön uçta, ya bir çekmenin dibinde veya kaşık şeklinde bir üst dudağın altındadır.

Sülüklerin vücudu muhtelif renklerde görünebilen ince ve düz bir örtü ile sarılmıştır. H. medicinalis’in sırtı bozumsu zeytin renginde olup, az çok belirgin altı tane boyuna uzanan kırmızımsı-sarı şeride sahiptir. Kenarlar açık zeytin rengindedir. Karnın her iki yanında düz siyah birer şerit bulunur. H. medicinalis’in sindirim kanalı florasında bir cins bakteri olan Aeromonas hydrophila bulunur. Bu ekstraselüler simbiontun emilen kanın sindirimine yardım ettiği, ürettiği antibiyotiklerle diğer bakterilerin ölümünü sağladığı ve diğer bazı faydaları olduğu bildirilmektedir. H. medicinalis’in boyu 10-15 cm olup, 34 segmentten oluşur. Ağırlığı 3-6.5 g’dır. Vücut ağırlığının 3-10 katı kadar kan emer vücut ağırlığı arttıkça emdiği kan miktarı da artar ve bir yıla kadar beslenmeksizin yaşamını sürdürebilir.

Yapılan bir çalışmada insandan kan emme süresi ortalama 68±26 dk; emilen kanla artan vücut ağırlığı %460 olarak bulunmuş, bu türün diğer bazı sülük türlerine göre (örn. Macrobdella decora) crude eksraktlarından daha fazla antitrombik ünit hirudin ihtiva ettiği bildirilmiştir. Hermafrodit olan sülüklerin çoğu yaklaşık bir yıl kadar yaşarlar. Baharda yumurtadan çıkan sülükler, takip eden yılda olgunlaşırlar. Hayat devri, beslenme alışkanlıkları ile yaşam ortamına bağlıdır. H. medicinalis diğer türlere göre daha uzun yaşar. Bazı sülükler denizlerde olsa da çoğu akuatik türler yüzeysel bitki bulunan havuz, göl ve hafif akan çayların kenarı gibi tatlı sularda yaşarlar. Sülükler dünyanın her tarafına yayılmışlarsa da (kutup okyanuslarından çöllerdeki su kaynaklarına kadar) daha çok ılıman göl ve havuz sularında bulunurlar. Kuzey Amerika sülük faunasının çoğu Avrupa ile benzerdir. Ülkemiz, sülük türleri açısından dünyanın en zengin yerlerinden biridir. H. medicinalis ve H. verbana’ya yurdumuzda ve bölgemizde yaygın olarak rastlanmaktadır. Sülüklerin koku ve tat alma duyusu vardır. Görme ve işitme organı yoktur. Termoreseptör,  baroreseptör sistemleri ve sonar donanımı mevcuttur.

Sülüğün Tıbbi Etkileri

Hastalıklarda tedavi edici özelliği bulunan sülüklerin Hirudo Medicinalis ve Hirudo Verbana türlerine ‘’ Tıbbi Sülük ‘’ adı verilir.

Sülüğün tıbbi etkileri 3 ana maddeye ayrılabilir:
– Flebotomi (içindeki pıhtıyı yok etmek üzere bir damara müdahale)
– Refleks Uyarım
– Biyoaktif Salgı İçeriği

Sülükler, kan emerken vücuda kendi ürettikleri salgıyı verirler. Bu salgı şu ana kadar izole edilebildiği kadarıyla 100′e yakın biyoaktif madde içermektedir. Bu maddelerin bir kısmı kanın pıhtılaşmasını engellerken bir kısmı oluşmuş pıhtıları eritmekte, birkaçı ağrı kesici özellikler sergilemekte, bir bölümü de kan basıncını dengelemektedir. Ayrıca sülük tedavisinin antidepresan, antibakteriyel, antioksidan etkinliği de yapılan çalışmalarla ortaya konmuştur.

Sülüğün tıbbi etkilerinin tamamı şu şekilde sıralanabilir:

– Antibakteriyel
– Analjezik
– Antiromatizmal
– Antihipertansif (yüksek tansiyon karşıtı)
– Antidepresan
– Myorelaksan (kas gevşetivi)
– Antioksidan
– Nörotrofik (sinir hücresi yenileyici)

Sülüğün Biyoaktif  Salgı İçeriği:

– Hirudin: Antikoagülan
– Hementin: Fibrinolitik
– Hementerin: Fibrinolitik
– Ghilanten: Protrombinaz İnh.
– Anti-statin: Protrombinaz İnh.
– Piyatin: Nörotrofik
– Calin: Tr. Agg. İnh.
– Decorsin: Tr. Agg. İnh.
– Destabilase: F XIII İnh.

Hangi Hastalıklara Sülük Tedavisi Uygulanır?

Bu özellikleri itibariyle sülük tedavisi kliniğimizde; varis, hemoroid, derin ven trombozu ve periferik arter tıkanıklıkları gibi damarsal sorunlarda, artroz ve artrit gibi iskelet sistemi hastalıklarında, egzama, sedef hastalığı başta olmak üzere birçok cilt hastalığında, glokom ve retinal arter tıkanıklığı gibi tedavisi neredeyse imkansız göz hastalıklarında başarıyla kullanılmaktadır.

Sülük tedavisinin etkin bir şekilde kullanıldığı hastalıklar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

– Bazı Göz Hastalıkları  (Behçet hastalığı, Üveitler, Glokom, Makulopatiler, Sarı nokta hastalığı, Diyabetik retinopatiler,Hipertansif retinopatiler, Retinitis pigmentosa , Optik sinire ait problemler ve Optik atrofiler gibi gözün damar,sinir,makula ve retina hastalıkları)
– Varis ve venöz  damar sorunları
– Romatoid artrit ve diğer romatizmal hastalıklar
– Artroz ve eklem kireçlenmeleri
– Migren ve gerilim baş ağrıları
– Baş dönmesi,kulak çınlamaları ve meniere sendromu
– Her türlü kas ağrıları, fibromyaljiler, huzursuz bacak sendromu
– Boyun fıtığı, bel fıtığı,tendinit- tenosivonit- bursit iltihap ve ağrıları
– Dejeneratif sinir sistemi hastalıkları ve felçler (MS,ALS,PARKİNSON gibi…)
– Egzama,ürtiker,kronik deri hastalıkları,sedef hastalığı ve akneler
– Kronik hepatit ve karaciğer hastalıkları
– Depresyon ve fobiler
– Tüm bağışıklık sistemi hastalıkları ve kronik yorgunluk sendromu

Hangi Durumlarda Sülük Tedavisi Uygulanmaz?

Sülük tedavisi uygulamasında dikkat edilmesi gereken noktaların başında hastanın anemi (kansızlık) sorununun olmaması, kan sulandırıcı ilaç kullanmıyor olması, pıhtılaşmaya engel bir hastalığının bulunmaması ve vücudunda aktif bir kanama odağının bulunmaması gelir. Ayrıca gebelerde ve emziren annelerde, kontrolsüz diyabet hastalığı veya kalp yetmezliği olanlarda da sülük tedavisi uygulanmaz.

– Kanama Diyatezleri (Hemofili gibi)
– Aktif Kanama Odağının Varlığı
– Ciddi Anemi (Hb < 10)
– Cerrahi Girişim Öncesi
– Kan Sulandırıcı İlaç Kullanımı
– Gebelik ve emzirme durumlarında sülük tedavisi uygulanmamaktadır.

Vücudun Hangi Bölgelerine Sülük Uygulanabilir?

Vücudun aşağıdaki bölgeler dışındaki her yerine sülük tedavisi uygulanabilir; aşağıdaki bölgelere sülük uygulanması ise çok sakıncalıdır.

– Yumuşak Cilt Bölgeleri (Göz kapağı çevresi gibi)
– Keratinize Bölgeler (Avuç içi, ayak tabanı gibi)
– Önemli Damarların Üzeri (Boyun, çene altı, koltuk altı, kasık gibi)
“dışında” her bölgeye sülük uygulanabilir.

159 Comments

 1. Fake Mail
  Aralık 22, 2023 at 4:15 am

  I’m often to blogging and i really appreciate your content. The article has actually peaks my interest. I’m going to bookmark your web site and maintain checking for brand spanking new information.

 2. alpilean para que sirve
  Ocak 3, 2024 at 11:32 am

  Magnificent beat I would like to apprentice while you amend your site how can i subscribe for a blog web site The account helped me a acceptable deal I had been a little bit acquainted of this your broadcast offered bright clear idea

 3. doorhandless
  Şubat 7, 2024 at 11:39 am

  Hi i think that i saw you visited my web site thus i came to Return the favore I am attempting to find things to improve my web siteI suppose its ok to use some of your ideas

 4. Szpiegowskie Telefonu
  Şubat 8, 2024 at 2:01 am

  Szpiegowskie telefonu – Ukryta aplikacja śledząca, która rejestruje lokalizację, SMS-y, dźwięk rozmów, WhatsApp, Facebook, zdjęcie, kamerę, aktywność w Internecie. Najlepsze do kontroli rodzicielskiej i monitorowania pracowników. Szpiegowskie Telefonu za Darmo – Oprogramowanie Monitorujące Online.

 5. Śledź telefon
  Şubat 10, 2024 at 5:33 pm

  Najlepsza aplikacja do kontroli rodzicielskiej, aby chronić swoje dzieci – potajemnie tajny monitor GPS, SMS-y, połączenia, WhatsApp, Facebook, lokalizacja. Możesz zdalnie monitorować aktywność telefonu komórkowego po pobraniu i zainstalowaniu apk na telefonie docelowym.

 6. puravive a scam
  Şubat 27, 2024 at 10:25 am

  This webpage is unbelievable. The brilliant data reveals the distributer’s interest. I’m awestruck and expect further such astonishing entries.

 7. Barney
  Mart 5, 2024 at 5:11 pm

  I do trust all the ideas you hazve offered on yourr post.
  They are very convincing and can certainly work.
  Still, the posts aree very quick forr novices.
  May just you please proloing them a bit from next time?

  Thank you for tthe post.

  Feel free to visit my web site – Bel fıtığı

 8. бнанс Створити акаунт
  Mart 10, 2024 at 7:53 am

  Thanks for sharing. I read many of your blog posts, cool, your blog is very good.

 9. Christin
  Mart 20, 2024 at 7:35 am

  Wow, marvelous weblog layout! How long have you ever been running
  a blog for? you made blogging glance easy. The total look of
  your web site is wonderful, let alone the content material!
  You can see similar here sklep online

 10. Chelsea
  Mart 20, 2024 at 7:18 pm

  Wow, wonderful blog format! How lengthy have you ever been running a blog for?
  you make blogging glance easy. The total glance of your web site is fantastic, let alone the content material!

  You can see similar here e-commerce

 11. Charlene
  Mart 22, 2024 at 6:46 am

  I must thank you for the efforts you have put in penning this blog.
  I am hoping to see the same high-grade blog posts by you later on as
  well. In fact, your creative writing abilities has inspired me to get my very own site now 😉 I saw similar here:
  Sklep online

 12. Simon
  Mart 23, 2024 at 12:46 am

  Wow, superb blog structure! How lengthy have you ever been running a blog for?

  you made blogging look easy. The total glance of your site is fantastic, as smartly as the
  content! You can see similar here sklep online

 13. Manual
  Mart 24, 2024 at 2:49 pm

  Hey! Do you know if they make any plugins to assist with SEO?
  I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not
  seeing very good gains. If you know of any please share.
  Many thanks! You can read similar text here: Sklep internetowy

 14. bestiptvireland
  Mart 28, 2024 at 12:48 pm

  Hello i think that i saw you visited my weblog so i came to Return the favore Im trying to find things to improve my web siteI suppose its ok to use some of your ideas

 15. Willian
  Mart 29, 2024 at 3:06 am

  Hi there! Do you know if they make any plugins to assist with Search
  Engine Optimization? I’m trying to get my blog to
  rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good gains.
  If you know of any please share. Thank you! You can read similar
  art here: Dobry sklep

 16. Jani
  Mart 29, 2024 at 4:09 pm

  Hi there! Do you know if they make any plugins to assist with Search Engine Optimization?
  I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not
  seeing very good results. If you know of any please share.
  Thanks! You can read similar art here: Najlepszy sklep

 17. qwweqtttt
  Nisan 1, 2024 at 10:43 pm

  Fantastic site A lot of helpful info here Im sending it to some buddies ans additionally sharing in delicious And naturally thanks on your sweat

 18. Amie
  Nisan 3, 2024 at 10:02 pm

  Howdy! Do you know if they make any plugins
  to assist with SEO? I’m trying to get my website to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good gains.
  If you know of any please share. Kudos! I saw similar article
  here: Scrapebox AA List

 19. khaleejuae
  Nisan 7, 2024 at 11:28 am

  Fantastic beat I would like to apprentice while you amend your web site how could i subscribe for a blog site The account helped me a acceptable deal I had been a little bit acquainted of this your broadcast offered bright clear concept

 20. Antony
  Nisan 16, 2024 at 1:24 am

  Wow, incredible weblog layout! How lengthy have you been running a blog for?
  you made blogging glance easy. The full glance of your web site
  is great, let alone the content! You can see similar here sklep online

 21. Thng dang k’y binance
  Nisan 19, 2024 at 5:20 am

  Your article helped me a lot, is there any more related content? Thanks!

 22. Avenue 17
  Nisan 24, 2024 at 6:59 pm

  Between us speaking, in my opinion, it is obvious. I will not begin to speak on this theme.

 23. pilllow
  Nisan 30, 2024 at 5:00 pm

  Excellent blog here Also your website loads up very fast What web host are you using Can I get your affiliate link to your host I wish my web site loaded up as quickly as yours lol

 24. pillow
  Mayıs 5, 2024 at 8:38 pm

  Hi my family member I want to say that this post is awesome nice written and come with approximately all significant infos I would like to peer extra posts like this

 25. kingymab
  Haziran 1, 2024 at 4:28 pm

  Wow amazing blog layout How long have you been blogging for you made blogging look easy The overall look of your web site is magnificent as well as the content

 26. priscilla
  Haziran 4, 2024 at 9:15 pm

  Esco Bars Kilo 4000 Flavors offers a diverse selection of premium disposable vape devices, presenting an extensive range of delicious and satisfying flavors for an enjoyable vaping experience tailored to your preferences.

 27. central air conditioning system installation
  Haziran 5, 2024 at 12:55 pm

  Aw, i thought this was a very nice post. In idea I must place in writing this way moreover – spending time and actual effort to manufacture a top notch article… but exactly what can I say… I procrastinate alot through no means often get something carried out.

  https://pastelink.net/1vc01r76

 28. corgi registered installers
  Haziran 5, 2024 at 6:47 pm

  digital kitchen scales are the stuff that i always use on my kitchen when i weight things”

  https://is.gd/9hKiGb

 29. gas engineer emergency call out
  Haziran 5, 2024 at 7:57 pm

  Hello my loved one! I wish to say that this article is awesome, nice written and come with almost all significant infos. I¡¦d like to look extra posts like this .

  https://unsplash.com/@bananabutane93

 30. commercial heating engineer near me
  Haziran 6, 2024 at 6:33 am

  Hello! This is my first visit to your blog! We are a team of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche. Your blog provided us useful information to work on. You have done a outstanding job!

  http://hawkee.com/profile/4842040/

 31. gas engineer register
  Haziran 6, 2024 at 7:30 am

  Nice post. I understand some thing more challenging on diverse blogs everyday. It will always be stimulating to learn content from other writers and rehearse something from their website. I’d prefer to use some while using the content in my small weblog whether or not you do not mind. Natually I’ll provide you with a link on the web blog. Thanks for sharing.

  https://wikimapia.org/external_link?url=http://bermondseygasengineers.co.uk/

 32. lpg registered gas engineers near me
  Haziran 6, 2024 at 10:20 am

  Well done! I thank you your contribution to this matter. It has been insightful. my blog: how to get rid of love handles

  https://www.blurb.com/user/syrupatom27

 33. corgi registered gas fire service
  Haziran 6, 2024 at 11:17 am

  Wonderful website you made here, great topic and it is definitely something lots of people want discussing Im sure many other people accept me, so continue posting! haha

  http://gitlab.sleepace.com/niccicada75

 34. ac blower repair
  Haziran 6, 2024 at 12:36 pm

  This is an astonishing entry. Thank you very much for the supreme post provided! I was looking for this entry for a long time, but I wasn’t able to find a trustworthy source.

  https://pastelink.net/ryz8svor

 35. Eco-friendly air conditioning solutions
  Haziran 6, 2024 at 2:50 pm

  I precisely needed to thank you so much yet again. I do not know the things I would’ve taken care of without these secrets contributed by you regarding this problem. It seemed to be a very frightful crisis for me, but encountering a new well-written tactic you processed it forced me to jump with contentment. Now i am happier for the work and hope you are aware of an amazing job you happen to be getting into educating people through your web blog. Probably you haven’t come across any of us.

  https://wikimapia.org/external_link?url=https://barkinghvac.co.uk/air-conditioning-installation.html

 36. registered gas fitters near me
  Haziran 6, 2024 at 3:28 pm

  We still cannot quite think I’m able to often be some checking important points positioned on your webblog. Our neighbors and i are sincerely thankful with your generosity as well as giving me possibility pursue our chosen profession path. I appreciate you information I became with the web-site.

  https://intensedebate.com/people/fanskiing60

 37. local gas boiler engineers
  Haziran 6, 2024 at 5:34 pm

  I¡¦ll immediately clutch your rss feed as I can not find your email subscription link or e-newsletter service. Do you have any? Kindly permit me realize in order that I could subscribe. Thanks.

  http://hawkee.com/profile/4856165/

 38. gas engineer british gas
  Haziran 7, 2024 at 4:12 am

  Someone necessarily lend a hand to make seriously posts I’d state. This is the first time I frequented your website page and to this point? I amazed with the research you made to make this particular post incredible. Magnificent activity!

  https://list.ly/seerupgentry303

 39. air conditioner maintenance services
  Haziran 7, 2024 at 4:48 am

  I would like to add when you do not already have got an insurance policy or perhaps you do not remain in any group insurance, you could possibly well really benefit from seeking aid from a health insurance broker. Self-employed or those with medical conditions commonly seek the help of a health insurance specialist. Thanks for your text.

  https://www.hulkshare.com/tyvekorchid37/

 40. trust a trader gas safe
  Haziran 7, 2024 at 6:24 am

  Fantastic job here. I really enjoyed what you had to say. Keep heading because you surely bring a new voice to this subject. Not many people would say what youve said and still make it interesting. Well, at least Im interested. Cant wait to see more of this from you.

  https://cutt.ly/gwUHzn0p

 41. Air conditioning maintenance plans
  Haziran 7, 2024 at 9:38 am

  I cherished up to you’ll receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored material stylish. nonetheless, you command get got an shakiness over that you would like be turning in the following. sick unquestionably come more formerly once more since exactly the same just about a lot regularly within case you defend this hike.

  http://zaday-vopros.ru/user/trickbarge54

 42. gas engineer swinton
  Haziran 7, 2024 at 9:41 am

  There are a few fascinating points soon enough here but I don’t determine if I see every one of them center to heart. There is certainly some validity but I am going to take hold opinion until I take a look at it further. Good write-up , thanks therefore we want much more! Included with FeedBurner also

  https://www.metooo.io/u/64e37464e9ef59115c672a98

 43. hvac repair
  Haziran 7, 2024 at 10:35 am

  Hi, Neat post. There is a problem with your site in internet explorer, would test this? IE still is the market leader and a big portion of people will miss your excellent writing due to this problem.

  https://www.metooo.it/u/65f406b03d09f71e96b9a3ed

 44. local gas fitters near me
  Haziran 8, 2024 at 12:25 pm

  What would most of us do minus the marvellous strategies you share on this blog? Who else has got the endurance to deal with crucial topics with regard to common readers like me? I and my buddies are very delighted to have your web site among the ones we typically visit. We hope you know how a great deal we value your efforts! Best wishes from us all.

  https://telegra.ph/Establishing-the-Thermostat-on-Quality-Greenford-Heating-Engineers-Commitment-08-23

 45. gas safe boiler installation
  Haziran 8, 2024 at 2:49 pm

  Excellent website you have here but I was curious if you knew of any message boards that cover the same topics talked about in this article? I’d really love to be a part of group where I can get advice from other knowledgeable people that share the same interest. If you have any recommendations, please let me know. Cheers!

  http://www.stes.tyc.edu.tw/xoops/modules/profile/userinfo.php?uid=320179

 46. gas engineer stoke
  Haziran 8, 2024 at 5:54 pm

  I wanted to draft you this tiny remark to help give many thanks once again considering the beautiful methods you’ve documented on this website. It’s simply wonderfully open-handed with you to deliver unreservedly just what most people might have marketed as an electronic book to earn some dough for their own end, mostly considering the fact that you could have tried it if you considered necessary. These smart ideas also worked as a good way to be certain that other people online have a similar interest really like my personal own to know the truth way more on the subject of this condition. I am certain there are a lot more pleasurable times ahead for folks who start reading your site.

  https://rentry.co/8oihm

 47. Bernard
  Haziran 9, 2024 at 4:21 am

  Howdy! Do you know if they make any plugins to help with SEO?
  I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords
  but I’m not seeing very good gains. If you know of
  any please share. Kudos! I saw similar text here: Escape room

 48. gas service engineers
  Haziran 9, 2024 at 5:47 am

  I have been browsing on-line more than three hours these days, yet I by no means found any interesting article like yours. It¡¦s beautiful worth sufficient for me. In my opinion, if all website owners and bloggers made excellent content as you probably did, the net will likely be much more helpful than ever before.

  https://www.metooo.io/u/651cab60119b751a01c7d1f1

 49. gas safe engineer near me
  Haziran 9, 2024 at 7:02 am

  There are actually loads of particulars like that to take into consideration. That is a great level to bring up. I offer the ideas above as common inspiration however clearly there are questions just like the one you deliver up where the most important thing shall be working in honest good faith. I don?t know if finest practices have emerged around issues like that, but I’m positive that your job is clearly recognized as a fair game. Both boys and girls really feel the impact of just a moment’s pleasure, for the rest of their lives.

  http://ezproxy.cityu.edu.hk/login?url=https://highgategasengineers.co.uk/index.html

 50. heating and air conditioning repair
  Haziran 9, 2024 at 7:59 am

  Recently, I didnt give plenty of consideration to making comments on site page articles and have placed comments even much less. Reading via your enjoyable post, will help me to do so sometimes.

  https://diigo.com/0voxgk

 51. corgi boiler engineer
  Haziran 9, 2024 at 4:24 pm

  I would like to get across my admiration for your kindness supporting folks that must have guidance on in this subject matter. Your personal dedication to getting the solution throughout had become particularly advantageous and has encouraged regular people just like me to achieve their pursuits. Your insightful information means a lot to me and substantially more to my fellow workers. Thanks a lot; from all of us.

  https://telegra.ph/Translating-the-Success-Formula-of-Kensal-Green-Gas-Engineers-10-04

 52. tiktok video downloader no watermark
  Haziran 9, 2024 at 5:19 pm

  I’m impressed, I must say. Seldom do I come across a blog that’s both educative and interesting, and without a doubt, you have hit the nail on the head. The issue is something which not enough men and women are speaking intelligently about. Now i’m very happy I came across this in my hunt for something regarding this.

  https://magazinplus.cz/clickthru.php?spotid=45&section=hp&destination=https://snaptik.gg/

 53. 24 hour air conditioning service near me
  Haziran 10, 2024 at 4:12 am

  I went over this web site and I believe you have a lot of wonderful information, – Gulvafslibning | Kurt Gulvmand bookmarked (:.

  http://hawkee.com/profile/6422211/

 54. gas engineer
  Haziran 10, 2024 at 6:30 am

  Gaming pc’s aren’t as difficult as you may perhaps think, and creating your very own gaming pc is not as tricky as a whole lot of folks would make you consider. Because you by now have a distinct software in head when constructing your individual gaming machine, there are actually only three main elements you have to have to worry about, and every little thing else is truly secondary: the processor, video clip card, and RAM.

  https://www.divephotoguide.com/user/layerplanet43

 55. get gas safe registered
  Haziran 10, 2024 at 8:51 am

  Right now it appears like Drupal is the preferred blogging platform available right now. (from what I’ve read) Is that what you’re using on your blog?

  https://pbase.com/syrupsuede12/root

 56. Air conditioner sizing and assessment
  Haziran 11, 2024 at 11:27 am

  Good work, I was doing a google search and your site came up for short sales in Oviedo, FL but anyway, I have had a pleasant time reading it, keep it up!

  https://www.diggerslist.com/65fd80a2ea94d/about

 57. commercial hvac services
  Haziran 12, 2024 at 4:11 am

  You can definitely see your expertise in the paintings you write. The world hopes for even more passionate writers such as you who aren’t afraid to say how they believe. Always go after your heart

  https://able2know.org/user/rabbitson75/

 58. Programmable thermostat setup
  Haziran 13, 2024 at 4:18 am

  I fully agree with this above comment, the internet is with a doubt growing in the most fundamental medium of communication across the globe and its due to sites just like this that ideas are spreading so quickly.

  http://idea.informer.com/users/helencello42/?what=personal

 59. Ductless mini-split installation
  Haziran 13, 2024 at 5:23 am

  The “Grand Theft Auto” chases, the blazing gunfights, and the audacious wrecking ball jewelry heist look cool but these scenes seem out of place in this lackluster buddy comedy.

  https://minecraftcommand.science/profile/boyorchid32

 60. mp3
  Haziran 13, 2024 at 4:57 pm

  I enjoy reading through a post that will make people think. Also, many thanks for allowing for me to comment.

  https://mishnehtorah.org

 61. hvac company
  Haziran 14, 2024 at 4:05 am

  There are a few interesting points in time in this posting but I do not determine if I see these people center to heart. There may be some validity but Let me take hold opinion until I take a look at it further. Very good write-up , thanks and we want much more! Included in FeedBurner likewise

  http://digitalmaine.net/mediawiki3/index.php?title=patesherrill5938

 62. commercial hvac
  Haziran 14, 2024 at 9:38 am

  Hi there. Very nice blog!! Guy .. Beautiful .. Amazing .. I’ll bookmark your web site and take the feeds also…I am glad to locate so much useful info right here within the article. Thanks for sharing…

  https://unsplash.com/@statejail15

 63. Emergency air conditioning installation
  Haziran 14, 2024 at 10:26 am

  Hello Fella, What you ?came up with here absolutely have me wicked up to the last word, and I wanna say to you I rarely read the entire post of blogs as I often got sick and tired of the gibberish that is presented in the junkyard of the world wide web on a daily basis and I simply end up checking out the headlines and maybe the first lines or something like that. But your headline and the first few rows were exceptional and it right on the spot forced me to stay. So, I just wanna say: nice and rare job! Thanks, really.

  http://terradesic.org/forums/users/teamtitle21/

 64. fix central
  Haziran 14, 2024 at 1:03 pm

  An impressive share, I just with all this onto a colleague who was doing a small analysis on this. And that he in reality bought me breakfast due to the fact I came across it for him.. smile. So permit me to reword that: Thnx for that treat! But yeah Thnkx for spending enough time to go over this, I’m strongly regarding this and enjoy reading more on this topic. When possible, as you become expertise, can you mind updating your website with additional details? It really is extremely great for me. Huge thumb up because of this short article!

  https://peatix.com/user/21566141

 65. air conditioner maintenance
  Haziran 14, 2024 at 2:07 pm

  Youre so cool! I dont suppose Ive read anything such as this before. So nice to get somebody with some original thoughts on this subject. realy we appreciate you starting this up. this fabulous website are some things that is required on the internet, somebody with a little originality. beneficial work for bringing a new challenge on the world wide web!

  https://peatix.com/user/21573757

 66. Air conditioning warranty services
  Haziran 14, 2024 at 2:55 pm

  There is obviously a lot to realize about this. I believe you made various good points in features also.

  https://pastelink.net/b286v808

 67. air conditioner maintenance
  Haziran 14, 2024 at 8:52 pm

  The digital cigarette uses a battery and a small heating aspect the vaporize the e-liquid. This vapor can then be inhaled and exhaled

  https://list.ly/spencehaas066

 68. same day ac repair
  Haziran 15, 2024 at 4:28 am

  I and also my pals were actually taking note of the great solutions located on the website then all of the sudden I had an awful feeling I never thanked the blog owner for those secrets. These guys came absolutely thrilled to study them and already have honestly been having fun with those things. Thanks for turning out to be well helpful and then for opting for some decent subject areas most people are really desirous to discover. My sincere apologies for not expressing gratitude to earlier.

  https://bbs.pku.edu.cn/v2/jump-to.php?url=https://romfordhvac.co.uk/air-conditioning-repair.html

 69. emergency heating service near me
  Haziran 15, 2024 at 6:19 am

  Sustain superb piece of work, Someone said few web sites on this web site and i conceive that your particular internet site is rattling interesting and contains plenty of fantastic information.

  http://bitspower.com/support/user/teamearth79

 70. hvac repair
  Haziran 15, 2024 at 9:35 am

  I enjoy you because of all of your labor on this blog. My niece loves going through investigations and it is easy to understand why. We know all relating to the dynamic form you offer sensible things through the blog and in addition inspire participation from others on this concept plus our favorite child is actually becoming educated so much. Take pleasure in the rest of the new year. You’re the one performing a useful job.

  https://fileforum.com/profile/lightdirt62/

 71. Indoor air quality systems
  Haziran 15, 2024 at 10:38 am

  I believe, to make the agents with references to: generic people will want a feeling of responsibility; middle-level workforce have each of those feelings of obligations but probably self-motivated; and additionally middle management of one’s businesses important might be the acknowledgement concerning numbers, as well as corporation obtain together with the advancement of employment center.

  https://vuf.minagricultura.gov.co/Lists/Informacin20Servicios20Web/DispForm.aspx?ID=7993051

 72. air condition repair
  Haziran 15, 2024 at 11:26 am

  Obviously I like your web-site, however you have to test the spelling on quite a few of your posts. Several of them are rife with spelling issues and I find it very bothersome to inform you. On the other hand I will surely come again again!

  https://www.dermandar.com/user/statebarge59/

 73. home ac units
  Haziran 15, 2024 at 1:58 pm

  I do agree with all the ideas you’ve presented in your post. They are really convincing and will certainly work. Still, the posts are too short for newbies. Could you please extend them a bit from next time? Thanks for the post.

  https://www.diybatteries.com/forums/users/boyson92/

 74. Ductless mini-split installation
  Haziran 15, 2024 at 8:13 pm

  Wow, wonderful blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your web site is fantastic, let alone the content!

  https://www.dermandar.com/user/dangerdegree79/

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *